Χορηγοί Επικοινωνίας

Ο διαγωνισμός MIW δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων σε όλους τους Έλληνες και Ευρωπαίους Πολίτες. Υποστηρίζεται επικοινωνιακά από έγκυρους και ευρείας εμβέλειας Χορηγούς Επικοινωνίας.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που συμμετέχουν ως Χορηγοί Επικοινωνίας σε αυτήν τη σημαντική προσπάθεια είναι τα ακόλουθα:

Έντυπα μέσα

 

Ηλεκτρονικά μέσα