Οργάνωση Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια, από ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της αλλοδαπής, και από Έλληνες επιχειρηματίες.

Η διαφάνεια και η ακεραιότητα του διαγωνισμού διασφαλίζονται και πιστοποιούνται από ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και από δικηγορική εταιρεία της Αθήνας.