Εκδηλώσεις

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις είναι οι ακόλουθες:

Εναρκτήρια Εκδήλωση

Η εναρκτήρια εκδήλωση έλαβε χώρα την Τρίτη, 23  Ιουλίου 2013  στο  Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τελετή Βράβευσης

Η ημερομηνία της τελετής βράβευσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.