Κατηγορίες Διαγωνισμού

Ο κύριος πυλώνας για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας είναι η προτεραιότητα σε αυτούς τους τομείς στους οποίους η Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και των χαρακτηριστικών της, έχει ή θα μπορούσε να έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Αυτοί οι τομείς έχουν επιλεγεί για το διαγωνισμό Make Innovation Work και είναι οι ακόλουθοι: