Χορηγοί & Υποστηρικτές

Ο διαγωνισμός MIW αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα, σχεδιασμένο να προάγει την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
 
Υποστηρίζεται ένθερμα από σημαντικές επιχειρήσεις, που είναι αφοσιωμένες στην Καινοτομία, την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Κοινωνική Ευθύνη.
 
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ως Χορηγοί και Υποστηρικτές σε αυτήν τη σημαντική προσπάθεια είναι οι ακόλουθες:

Χορηγοί

 

Υποστηρικτές