Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη-Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να δωρίσει ολόκληρη την περιουσία του για την προαγωγή της παιδείας, την προαγωγή της ιατρικής περίθαλψης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Ίδρυμα έχει δαπανήσει από την ίδρυσή του, περισσότερα από € 250 εκατομμύρια για τη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, για την εκπαίδευση των νέων, για τη βελτίωση των ιατρικών υποδομών με την δημιουργία και τον εξοπλισμό νοσοκομείων και ερευνητικών κέντρων καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η οικοδόμηση ισχυρών δεσμών με τις ΜΚΟ είναι ένας ακόμη στόχος του Ιδρύματος και συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.

Το Ίδρυμα δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων και συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές. Επιπλέον δίνει την ευκαιρία σε νέους Έλληνες να εργαστούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσα από το πρόγραμμα επιχορήγησης πρακτικής άσκησης που καθιέρωσε τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα προσπαθεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της λειτουργίας κρίσιμων τομέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει και προωθεί το έργο Ελλήνων επιστημόνων μέσα από επιστημονικά βραβεία αριστείας που έχει καθιερώσει από το 1993 και οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο την προώθηση και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Μία από τις προτεραιότητες του Ιδρύματος είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και η βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας και της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα στηρίζει την ανάπτυξη των υποδομών και την κατασκευή δημόσιων νοσοκομείων και κλινικών, καθώς και την αγορά ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για νοσοκομεία και κέντρα έρευνας.