Προκήρυξη

Μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.