Οδηγίες Υποβολής Συμμετοχής

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για να υποβάλλει τη συμμετοχή του είναι:

  1. Εγγραφή στο site συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία από το link Συμετοχή.
  2. Login στο site με τα στοιχεία που έχει πάρει από το email εγγραφής από το link User Login.
  3. Εκκίνηση διαδικασίας συμπλήρωσης / υποβολής φόρμας από τη σελίδα Υποβολή Συμμετοχής.
  4. Τελική υποβολή της πρότασης

 

Σημειώσεις:

Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας υποβολής ο χρήστης μπορεί να σώζει τη συμπληρωμένη φόρμα υποβολής. Μετά την τελική υποβολή της συμμετοχής ο χρήστης δεν μπορεί να την επεξεργαστεί, τροποποιήσει παρά μόνο να την δει.
Το σύστημα μετράει τις απαντήσεις σε σχέση με τους χαρακτήρες που έχουν συμπληρωθεί στα κενά Ακόμα και ένας χαρακτήρας να έχει δοθεί ως απάντηση, το σύστημα θεωρεί πως η ερώτηση έχει απαντηθεί.
Για την συμπλήρωση των πεδίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο χρήστης. Το σύστημα δεν ελέγχει εάν έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις.