Διαδικασία Αξιολόγησης

Ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών πλάνων. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου τρεις μήνες. Αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη Μαΐου 2014.