Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

FAQ

Μπορώ να συμμετέχω στον διαγωνισμό;

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν οι νομίμως συσταθείσες επιχειρήσεις οι οποίες:

(α) Έχουν έδρα στην Ελληνική Επικράτεια και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

(β) πληρούν τα στοιχεία 3.1 έως και 3.6. περιγραφόμενα κριτήρια/προϋποθέσεις στην προκήρυξη του Διαγωνισμού

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων;

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια. Στην Α΄ φάση αξιολόγησης, το σύνολο των υποβαλλόμενων προτάσεων αξιολογούνται από στελέχη γνωστής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεχνολογίας και outsourcing με πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση επιχειρηματικών προτάσεων. Η αξιολόγηση των είκοσι (20) επιχειρηματικών προτάσεων που προκρίνονται στην Β΄ Φάση Αξιολόγησης θα λάβει χώρα από πενταμελή επιτροπή αξιολογητών. Η αξιολόγηση των δέκα (10) πρώτων σε βαθμολογία επιχειρηματικών προτάσεων που προκρίνονται στην Γ΄ Φάση Αξιολόγησης θα λάβει χώρα από πενταμελή επιτροπή αξιολογητών.  Η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης της Γ’ φάσης καταλήγει στην ανάδειξη από μιας (1) έως και τριών (3) προτάσεων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και ανακηρύσσονται νικήτριες του παρόντος διαγωνισμού.

Πώς και γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες για την υποβολή προτάσεων;

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας είναι να δοθεί προτεραιότητα σε αναπτυξιακούς τομείς, στους οποίους η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ή άλλων γεωφυσικών χαρακτηριστικών, έχει ή μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η οργανωτική ομάδα του Διαγωνισμού θεωρεί πως οι συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Έχω υποβάλει την πρότασή μου, αλλά θα ήθελα να την τροποποιήσω. Πώς μπορώ να το κάνω;

Για λόγους ακεραιότητας και διαφάνειας του διαγωνισμού, δεν γίνεται ταυτοποίηση των προτάσεων με τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων που τις υποβάλουν. Κατά συνέπεια, μετά την υποβολή της πρότασης, δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Έχω υποβάλει την πρότασή μου. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τυχόν εξελίξεις;

Για λόγους ακεραιότητας και διαφάνειας του διαγωνισμού, δεν γίνεται ταυτοποίηση των προτάσεων με τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων που τις υποβάλουν. Κατά συνέπεια, θα ενημερωθείτε μόνο σε περίπτωση που η πρότασή σας προκριθεί.

Έχω ήδη καταθέσει πρόταση σε μία κατηγορία του διαγωνισμού. Μπορώ να καταθέσω δεύτερη πρόταση, στην ίδια ή σε άλλη κατηγορία;

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο 1 πρόταση ανά συμμετοχή. Δεν μπορείτε να υποβάλετε δεύτερη πρόταση με τα ίδια στοιχεία συμμετοχής.

Η πρότασή μου συνοδεύεται από υλικό τεκμηρίωσης. Μπορώ να το υποβάλω ταχυδρομικά;

Όχι. Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας υποβολής. Τυχόν επιπλέον υλικό τεκμηρίωσης μπορεί να επισυναφθεί στην πρότασή σας ως πολλαπλά ηλεκτρονικά αρχεία κατά τη διαδικασία υποβολής.