Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βραβεία

α. Προετοιμασία πλήρους φακέλου για πιθανούς επενδυτές που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σύντομη παρουσίαση προς δυνητικούς ενδιαφερόμενους (Teaser)

Το Teaser είναι μια συνοπτική επιστολή μιας ή δύο σελίδων που παρουσιάζει την επενδυτική ευκαιρία. Το Teaser προετοιμάζεται από τον πωλητή διατηρώντας ανωνυμία για να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα. Αποστέλλεται στους υποψήφιους επενδυτές για να προσδιοριστεί το αρχικό τους ενδιαφέρον ως προς την επενδυτική ευκαιρία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επενδυτές εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα υπογράψουν Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (NDA).

 • Ενδεικτική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (NDA)

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, θα παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες με τη μορφή Εμπιστευτικού Πληροφοριακού Δελτίου (Confidential Information Memorandum – CIM). Ενδεικτικά οι κύριες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου θα περιλαμβάνουν:

 • Εμπιστευτικό Ενημερωτικό Δελτίο
  • Εισαγωγή
  • Βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης
  • Επισκόπηση της αγοράς
  • Συνοπτική περιγραφή της Εταιρίας (δραστηριότητα, λειτουργία, πόροι)
  • Ομάδα διοίκησης
  • Οικονομικά αποτελέσματα και προβλέψεις
  • Παρατηρήσεις και Εκτιμήσεις επί της διαδικασίας
  • Παραρτήματα

 

 • Έκθεση για σκοπούς παρουσίασης σε πιθανούς επενδυτές 

Μια σύντομη παρουσίαση που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές

β. Pitching event στην Αθήνα σε δίκτυο εγχώριων επενδυτών και επενδυτών του εξωτερικού

γ. Συμμετοχή των νικητών σε κατάλληλα διοργανωμένο road show στις ΗΠΑ ή Λονδίνο (το οποίο δύναται να είναι τα Investment Fora που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο)

δ. Κάλυψη διαδικαστικών εξόδων για την αξιοποίηση στην ΕΝΑΣΤΕΠ (Εναλλακτική Αγορά Στήριξης Επιχειρήσεων)